музичка настава Virginiainnovation.org

музичка настава Virginiainnovation.org

музичка настава Virginiainnovation.org

2-Та И 4-та Позиција Градител На Жици: Продолжение На Градителот На Жици Белвин или Кој Било Друг Стандарден Метод На Класа

DEN 130.24
евалуација:

Втората И Четвртата Позиција Градител На Жици треба да се користат по Третата и Петтата Позиција Градит